Ria

Een groot deel van mijn werkzame leven ben ik op zoek gegaan en ik ben nog steeds op zoek. Waarnaar? Naar iets wat Liefde gaf met een gevoel van oneindige vrede en te mogen zijn wie ik ben, Liefde. Dit gevoel, maar waar was het te vinden? Ik was werkzaam in het welzijnswerk, ging de mbo en hbo volgen met de gedachte dat deze opleidingen mij op het spoor zouden zetten van dit gevoel. Ik had een heimwee naar dit gevoel. Ik had vragen van: Wat is mijn doel in dit leven? Wat heb ik in dit leven uit te werken? Ik ging cursussen volgen gericht op Intuïtieve Ontwikkeling en volgde een 3-jarige opleiding Reading en Healing. Steeds duidelijker werd voor mij, dat ik al vele levens geleefd had met als doel: leren en ervaren. Weten, dat ik alles in me heb, goed en slecht, alles wat dualiteit geeft en vanuit de dualiteit te groeien naar eenwording, naar de Liefde. Deze groei maakte dat ik kon meewerken aan het boek ‘Bewustworden, de ontwikkeling van de mens van Huub Klinkenberg.

Tijdens gesprekken met Jacqueline groeide het besef om onze kennis met anderen te gaan delen en dat heeft geleid tot de cursus ‘Reis door de Chakra's - Bewustworden wie je bent’.

Mijn reis gaat steeds verder onder andere door het volgen van esoterische opleidingen bij het European College of Esoteric Wisdom and Healing, holistisch opleidingscentrum in Brugge, België. Op een later tijdstip kwamen Jacqueline en ik in aanraking met ‘de nieuwe Aquarius energie’. We volgden de opleiding chakratransformatie: het stromen van nieuwe energieën behorend bij het huidige Aquariustijdperk. Bij themadagen van Hans Stolp, volg ik die thema’s die betrekking hebben op de kennis van de esoterische tradities, het innerlijk weten. Bij een workshop van Willem Glaudemans van vergeven, niet opgelegd vanuit de christelijke traditie omdat het “moet”, leerde ik diep van binnen mezelf te vergeven.

Tenslotte: Als kind ben ik opgevoed binnen de streng protestante tradities. Wel was altijd het gevoel aanwezig dat er meer, iets anders was, maar wat? Het loslaten van deze tradities heeft me veel moeite gekost en ik sta nu anders in het leven. Ieder gaat zijn eigen pad waarin alles en iedereen een eigen functie heeft. Voor mij betekent het mijn eigen pad gaan: mijn zoektocht, een boeiend proces, mijn leven lang!