Jacqueline

Al gedurende mijn jonge levensjaren merkte ik dat het levenspad van de mensen om me heen, zo verschillend was. Terwijl de ene persoon te maken krijgt met heel veel hobbels op zijn levensweg, lijkt het of dit bij een ander juist omgekeerd is. Hoe komt dat eigenlijk? Waarom bereikt de ene persoon een hoge leeftijd en sterft een ander zo vroeg? Waarom is de ene persoon tevreden en positief ingesteld terwijl een ander juist over het minste of geringste negatief en ontevreden is? Deze verschillen hebben mij van jongs af aan verwonderd. Maar een antwoord had ik niet paraat. Mijn eigen leven was van kinds af aan niet zonder hindernissen. Er kwamen veel leermomenten op mijn pad maar op dat moment ervaarde ik deze als ‘oneerlijke’ levenshobbels.

Vanaf mijn vroege jeugd ontmoette ik steeds mensen die ‘anders' waren, buiten de gangbare paden wandelden, waardoor ik op een spoor gebracht werd om over ‘dit anders’ te gaan nadenken en te lezen. Ik werd me al vroeg bewust dat er meer diepgang moest zitten in hetgeen ik thuis en/of op school aangereikt kreeg. Echter ik kon er niet de vinger op leggen. Eén van deze mensen maakte me spelenderwijs wegwijs in de esoterie. Langzaam maar zeker begon ik deze moeilijke kennis ietwat te begrijpen en mijn zoektocht startte. Dit vormde voor mij een basis voor mijn verdere leven. De rode draad in mijn leven werd me langzaamaan duidelijk: durven anders te zijn, het doorbreken van vaste patronen en leren loslaten, hierbij luisterend naar mijn innerlijke stem.

Om mijn basis en referentiekader te verbreden en te verdiepen volgde ik onder andere een opleiding reading & healing, astrologie en (patho)psychognomie (gelaatskunde), chakra-transformatie in het Aquariustijdperk. Themadagen en opleidingen van Jan Gyselinck namen me mee om de samenstelling van de mens en het ‘hoe en het waarom’ van het menszijn te leren inzien. Mijn drang naar meer informatie/meer begrijpen wordt alleen maar groter. Lezingen van bijv. Hans Stolp houden me scherp en sluiten vaak aan bij levensvragen die spelen. Mijn verwondering die er van kinds af aan is geweest blijft, maar mijn opgedane levenservaring en honger naar meer diepgang doen mijn bewustzijn groeien.

Mijn ervaring leert dat het niet uitmaakt via welke kant je de weg van bewustzijn opgaat, de vele raakvlakken zorgen voor vele tussentijdse ontmoetingen.