Cursus Aura en Chakra’s 

Het doel van de cursus ‘Reis door de Aura en Chakra's  is om inzichten te krijgen in hoe situaties in je leven zijn ontstaan en wat voor een gevolgen dit voor jou heeft gehad.

Deze cursus biedt je de mogelijkheid keuzes te maken om weer in balans te komen met jezelf en te kunnen worden wie je werkelijk bent.

De aura is een energieveld dat het lichaam omgeeft en je met de buitenwereld verbindt. Alle mensen, dieren, planten en mineralen hebben een aura. Voor de meeste mensen is dit energieveld niet zichtbaar. De aura en de chakra’s zijn onlosmakend met elkaar verbonden. De aura is constant in beweging, breidt zich uit en trekt zich terug; verandert telkens van kleur, structuur of energie. Dit alles hangt af hoe jij je op dat moment voelt. De aura verbindt je met andere personen waardoor jij bepaalde energieën/sferen kunt aanvoelen.

Bijvoorbeeld: Je merkt precies wanneer een persoon in een slechte bui is, je vangt stemmingen op van anderen of je merkt al heel snel of een verjaardag gezellig is of saai. Als je iemand voor het eerst ziet, weet je over het algemeen meteen of die persoon prettig of niet prettig overkomt. Je aura doet dit ‘verkenningswerk’ voor je, binnen een fractie van een seconde. Het is de aura die je terstond waarschuwt of geruststelt (intuïtie). Gezonde chakra’s en een gezonde aura zorgen dat het lichaam goed blijft functioneren en je minder snel ziek wordt.

Het woord chakra komt uit het Sanskriet, en wordt vertaald met wiel of schijf. Het zijn draaikolken of trechters om energieën in en uit de aura te laten stromen. We bezitten zeven belangrijke (hoofd)chakra's. Deze zeven chakra’s hebben hun verbinding met het fysieke lichaam. Chakra twee t/m zes zijn zowel aan de voor- als de achterzijde van het lichaam aanwezig. Het eerste chakra(wortel) is naar de aarde gericht en het zevende chakra(kruin) is naar de kosmos gericht. Er bevinden zich ook kleinere chakra’s in de handen, voeten, vingertoppen en schouders. Chakra’s zijn geen stoffelijke voorwerpen. Net zoals gevoelens of ideeën kunnen ze niet worden vastgehouden.

Chakra’s hebben een krachtige uitwerking op het lichaam. Je kunt het zien als het in- en uitstromen van energie welke we opdoen in de contacten met onszelf en anderen.

Deze energie van in- en uitstromen begint al in de baarmoeder. Vanaf de geboorte spelen het gezin en de omgeving waarin we opgroeien een grote rol in hoe de chakra’s zich ontwikkelen. Al de opgeslagen ervaringen kunnen zowel positief als negatief in de chakra’s gevoeld worden. We uiten deze als reacties vanuit het lichaam, zoals vreugde, verdriet, liefde, haat etc.